DekGenius.com
Search :
Computer Dictionary : Mean of  expert system is ...
   
  expert system ความหมาย คือ เป็นโปรแกรมปฏิบัติการชนิดหนึ่ง ซึ่งสามารถแก้ปัญหาและตัดสินใจในการทำงานได้ เช่น โปรแกรมทางด้านการแพทย์ หรือโปรแกรมทางด้านการเงิน บางโปรแกรม
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)