DekGenius.com
Search :
Computer Dictionary : Mean of  fiber optics is ...
   
  fiber optics ความหมาย คือ วิธีการถ่ายทอดลำแสงไปตามสายใยแก้ววิธีหนึ่งลำแสง เช่น ลำแสงเลเซอร์ สามารถเป็นพาหะของสารสนเทศหรือข้อมูล พาข้อมูลไปสู่จุดหมายปลายทางได้
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)