DekGenius.com
Search :
Computer Dictionary : Mean of  external modem is ...
   
  external modem ความหมาย คือ โมเด็มที่ต่อไว้ภายนอกตัวเครื่อง หรือนอกคอนโซลของคอมพิวเตอร์ ดังนั้นจึงมักต่อกับตัวเครื่องโดยใช้สายเคเบิลต่อเข้ากับพอร์ต (port) ที่เหมาะสมของคอมพิวเตอร์
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)