DekGenius.com
Search :
Computer Dictionary : Mean of  End key is ...
   
  End key ความหมาย คือ แป้นคีสำหรับควบคุมเคอร์เซอร์ ซึ่งสามารถบังคับเคอร์เซอร์ให้เลื่อนไปในตำแหน่งต่างๆ ที่ต้องการ เช่น ให้เคอเซอร์วิ่งไปจนสุดบรรทัดของเนื้อเรื่อง สุดจอภาพ หรือ สุดแฟ้มข้อมูล ก็ได้
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)