DekGenius.com
Search :
Computer Dictionary : Mean of  .EXE is ...
   
  .EXE ความหมาย คือ ใน MS-DOS เป็น "นามสกุล" หรือชื่อที่ขยายออกไปของแฟ้มข้อมูล ในการใช้แฟ้มข้อมูล ผู้ใช้เพียงแต่พิมพ์ชื่อแฟ้มข้อมูล ไม่ต้องพิมพ์นามสกุลหรือชื่อขยายออกไป ตัวอย่างชื่อแฟ้มข้อมูลพร้อมส่วนขยาย เช่น macrode.exe, comcheck.exe, readme.exe เป็นต้น
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)