DekGenius.com
Search :
Computer Dictionary : Mean of  environment is ...
   
  environment ความหมาย คือ ชุดของอุปกรณ์หรือเครื่องใช้ต่างๆ ทำให้ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือเครื่องใช้ระบบใดระบบหนึ่ง (ความหมายออกจะแตกต่างจากที่เราแปลว่า "สิ่งแวดล้อม" อยู่บ้าง) ยกตัวอย่างให้เห็นได้ชัด เช่น ในทางคอมพิวเตอร์ถือว่า ระบบการทำงานของวินโด้ (window operating system) เป็น environment อย่างหนึ่งของผู้ใช้คอมพิวเตอร์ หมายความว่า เพราะวินโด้นี่เองที่ทำให้ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้ หรือพูดอีกอย่างหนึ่งว่า ผู้ใช้ใช้วินโด้เป็นเครื่องมือในการใช้คอมพิวเตอร์ทำประโยชน์ ดังนั้น วินโด้จึงเป็น environment
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)