DekGenius.com
Search :
Computer Dictionary : Mean of  decryption is ...
   
  decryption ความหมาย คือ กระบวนการถอดรหัสข้อมูล ได้แก่การทำข้อมูลที่อ่านไม่ได้ (encruption) หรือใส่รหัสไว้ ข้อมูลเหล่านั้นจำเป็นต้องนำมาทำให้อ่านได้โดยวิธีถอดรหัส หรือ decryption
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)