DekGenius.com
Search :
Computer Dictionary : Mean of  command-line interface is ...
   
  command-line interface ความหมาย คือ รูปแบบของการติดต่อระหว่าง ระบบควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์ (operating system) กับผู้ใช้ (user) ซึ่งผู้ใช้สั่งคอมพิวเตอร์ให้ทำงาน โดยวิธีพิมพ์คำสั่งลงไป
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)