DekGenius.com
Search :
Computer Dictionary : Mean of  computer graphics is ...
   
  computer graphics ความหมาย คือ คอมพิวเตอร์กราฟฟิก หมายถึงการสร้างรูปภาพลายเส้น หรือ ภาพใดๆ รวมทั้งแผนภาพ แนภูมิ การประดิษฐ์ตัวอักษร ฯลฯ บนจอภาพ ด้วยการใช้วิธีการและโปรแกรมทางด้านกราฟฟิกต่างๆ รวมถึงการเก็บรักษาและการแสดงบนจอภาพด้วย
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)