DekGenius.com
Search :
Computer Dictionary : Mean of  cursor is ...
   
  cursor ความหมาย คือ เคอร์เซอร์ เครื่องชี้ชนิดหนึ่งบนจอภาพมีลักษณะเป็นแท่งสี่เหลี่ยม หรือเป็นเส้นตรง หรือรูปร่างอื่นใด เรืองแสง และกระพริบเป็นจังหวะอยู่บนจอภาพ ณ จุดที่เคอร์เซอร์กระพริบอยู่นี้ จะเป็นตำแหน่งที่อักษรตัวที่กดแป้นตัวต่อไปจะปรากฎขึ้น
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)