DekGenius.com
Search :
Computer Dictionary : Mean of  CRT is ...
   
  CRT ความหมาย คือ เป็นคำย่อของ cathode-ray tube เป็นหลอดจอภาพของไมโครคอมพิวเตอร์ ภายในมีปืนอิเล็กตรอน ซึ่งเมื่อยิงลำแสงอิเล็กตรอนมากระทบกับพื้นผิวด้านในของหลอดภาพ ซึ่งมีสารฟอสเฟอร์เคลือบอยู่ จะทำให้เกิดการเรืองแสงขึ้น จอภาพสีเดียวมีปืนกระบอกเดียว จอภาพสีมีปืนอิเล็กตรอน 3 กระบอก สำหรับยิงให้เกิดลำแสงสีแดง เขียว และน้ำเงิน
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)