DekGenius.com
Search :
Computer Dictionary : Mean of  input/output port is ...
   
  input/output port ความหมาย คือ ช่องสำหรับถ่ายทอดข้อมูลผ่านไปมา ระหว่างเครื่องนำข้อมูลเข้า (input) หรือ เครื่องแสดงผลลัพธ์ (output) กับไมโครโพรเซสเซอร์
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)