DekGenius.com
Search :
Engineering (คำศัพท์วิศวกรรม) : ความหมายของคำว่า  Bearing Test คือ ...
   
  Bearing Test ความหมาย คือ การทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักกด ส่วนมากใช้ทดสอบดิน เพื่อการออกแบบฐานรากหรือเพื่อการเทคอนกรีตฐานหนาๆ
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)