DekGenius.com
Search :
Engineering (คำศัพท์วิศวกรรม) : ความหมายของคำว่า  Expediting Clause คือ ...
   
  Expediting Clause ความหมาย คือ ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเร่งด่วนสำหรับความเสียหายกับงาน ซึ่งได้รับความคุ้มครองโดยจ่ายค่าซ่อมเพิ่มให้
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)