DekGenius.com
Search :
Engineering (คำศัพท์วิศวกรรม) : ความหมายของคำว่า  accessibility คือ ...
   
  accessibility ความหมาย คือ ลักษณะที่สะดวกง่ายดายที่จะจัดส่วนต่าง ๆ หรือจะปรับปรุงซ่อมแซม รื้อ ถอดได้ทั้งดุ้นอย่างง่าย ๆ (เช่นส่วนประกอบในเครื่องจักร)
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)