DekGenius.com
Search :
Engineering (คำศัพท์วิศวกรรม) : ความหมายของคำว่า  angle of repose คือ ...
   
  angle of repose ความหมาย คือ มุมทรงตัว : มุมทรงตัวที่ชันมากที่สุด โดยปกติมุมเอียงจะอยู่ระหว่าง 33-37 องศา กับแนวนอนซึ่งไม่ทำให้ก้อนหิน ดิน ทราย หรือผิวเอียงของตลิ่งเลื่อนไหลลงมา
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)