DekGenius.com
Search :
Engineering (คำศัพท์วิศวกรรม) : ความหมายของคำว่า  angular perspective คือ ...
   
  angular perspective ความหมาย คือ รูปทัศนียภาพที่ด้ายต่าง ๆ ของวัตถุแท่งหรืออาคารทำมุมกับระนาบ
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)