DekGenius.com
Search :
Engineering (คำศัพท์วิศวกรรม) : ความหมายของคำว่า  area, non-irrigable คือ ...
   
  area, non-irrigable ความหมาย คือ พื้นที่ที่ไม่สามารถได้น้ำชลประทาน : พื้นที่ของโครงการส่วนที่ไม่สามารถส่งน้ำชลประทานให้ได้และส่วนที่ไม่สามารถทำการเพาะปลูกได้
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)