DekGenius.com
Search :
Engineering (คำศัพท์วิศวกรรม) : ความหมายของคำว่า  automatic air brake คือ ...
   
  automatic air brake ความหมาย คือ ห้ามล้อรถระบบทางอากาศ หรือลมอัดโดยอัตโนมัติ
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)