DekGenius.com
Search :
Engineering (คำศัพท์วิศวกรรม) : ความหมายของคำว่า  back up side คือ ...
   
  back up side ความหมาย คือ (การพิมพ์) ด้านตรงข้ามของหน้าที่พิมพ์แล้ว (หน้าว่าง)
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)