DekGenius.com
Search :
Engineering (คำศัพท์วิศวกรรม) : ความหมายของคำว่า  backwater คือ ...
   
  backwater ความหมาย คือ น้ำเท้อ : น้ำที่ยกตัวเองขึ้น เนื่องจากมีสิ่งกีดขวางลำน้ำ เช่น เขื่อน ฝาย หรือประตูระบายน้ำ
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)