DekGenius.com
Search :
Engineering (คำศัพท์วิศวกรรม) : ความหมายของคำว่า  bar rod คือ ...
   
  bar rod ความหมาย คือ คันส่งล้อ (คันส่งขวางและติดกับวงล้อหน้าทั้งสองข้าง ทำหน้าที่ส่งหรือหักเลี้ยววงล้อ โดยการหมุนจากพวงมาลัย
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)