DekGenius.com
Search :
Engineering (คำศัพท์วิศวกรรม) : ความหมายของคำว่า  basin method คือ ...
   
  basin method ความหมาย คือ การให้น้ำแบบท่วมเป็นแปลง : วิธีการให้น้ำชนิดหนึ่งโดยให้น้ำท่วมขังในแปลงเพาะปลูกพืชที่กั้นล้อมด้วยคันดินเป็นแปลงเล็ก ๆ
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)