DekGenius.com
Search :
Engineering (คำศัพท์วิศวกรรม) : ความหมายของคำว่า  brake fault คือ ...
   
  brake fault ความหมาย คือ ห้ามล้อขัดข้อง, ห้ามล้อไม่ทำงานหรือชำรุด
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)