DekGenius.com
Search :
Engineering (คำศัพท์วิศวกรรม) : ความหมายของคำว่า  carburetor คือ ...
   
  carburetor ความหมาย คือ (รถยนต์, กลไก) กระปุกผสมน้ำมันเชื้อเพลิงกับอากาศ ทำให้มีประสิทธิภาพในการจุดเผาไหม้ได้สูงที่สุด ปกติมักจะเรียกทับศัพท์กันทั่วไปว่า คารบิวเรเท่อะ
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)