DekGenius.com
Search :
Engineering (คำศัพท์วิศวกรรม) : ความหมายของคำว่า  cast iron boiler คือ ...
   
  cast iron boiler ความหมาย คือ หม้อน้ำทำด้วยเหล็กหล่อธรรมดา ใช้ทำเป็นหม้อน้ำใช้กำลังไอน้ำขับเครื่องจักร
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)