DekGenius.com
Search :
Engineering (คำศัพท์วิศวกรรม) : ความหมายของคำว่า  cathode คือ ...
   
  cathode ความหมาย คือ ขั้วลบทางไฟ, ขั้วลบของหม้อไฟแบตเตอรี่, แผ่นธาตุที่ทำเป็นขั้วลบของไฟฟ้า
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)