DekGenius.com
Search :
Engineering (คำศัพท์วิศวกรรม) : ความหมายของคำว่า  celadon คือ ...
   
  celadon ความหมาย คือ ชื่อเรียกกระเบื้องเคลือบของจีนแรกทำในสมัยราชวงศ์ถัง ( AD 618 - 960 )มีสีตั้งแต่สีดคลนไปจนถึงสีเขียวหยก คำว่า celadon มาจากคำ saladin สุลต่านชาติอาหรับส่งบรรณาการไปยังสุลต่านแห่งดามัสกัสในปี 1171 นอกจากมีในจีนแล้วยังมีที่ญี่ปุ่น เกาหลี แม้แต่ในฝรั่งเศษ ก็มีในศตวรรษที่ 17 เชื่อกันว่าวัสดุที่คล้ายหยกนี้สามารถขจัดพิษในอาหารได้
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)