DekGenius.com
Search :
Engineering (คำศัพท์วิศวกรรม) : ความหมายของคำว่า  cellar คือ ...
   
  cellar ความหมาย คือ กรุ, ห้องใต้ถุนอาคาร ใช้เก็บของหรือวางเครื่องจักร หรือวัตถุประสงค์อย่างอื่นที่มิใช่อยู่อาศัย
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)