DekGenius.com
Search :
Engineering (คำศัพท์วิศวกรรม) : ความหมายของคำว่า  cedar chest คือ ...
   
  cedar chest ความหมาย คือ (เครื่องเรือน) ตู้ทำด้วยไม้ซีดา มีขนาดต่าง ๆ ใช้อยู่ตามบ้านสำหรับเก็บเสื้อผ้าขนสัตว์ เพราะเป็นตู้ที่ป้องกันตัวแมลงกินผ้า
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)