DekGenius.com
Search :
Engineering (คำศัพท์วิศวกรรม) : ความหมายของคำว่า  compensation pendulum คือ ...
   
  compensation pendulum ความหมาย คือ ลูกตุ้มนาฬิกาที่ทำด้วยโลหะผสม เพื่อช่วยไม่ให้มีการฝืดหรือหดเพราะน้ำหนักถ่วง
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)