DekGenius.com
Search :
Engineering (คำศัพท์วิศวกรรม) : ความหมายของคำว่า  condensate return pump คือ ...
   
  condensate return pump ความหมาย คือ เครื่องดันกลับของการกลั่นจากน้ำเป็นไอ ให้คืนสภาพไปเป็นน้ำใช้หมุนเวียน
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)