DekGenius.com
Search :
Engineering (คำศัพท์วิศวกรรม) : ความหมายของคำว่า  consumptive use คือ ...
   
  consumptive use ความหมาย คือ ปริมาณการใช้น้ำของพืช : ปริมาณน้ำที่พืชต้องการใช้ในการเจริญเติบโต รวมทั้งการระเหยในแปลงด้วย บางครั้งเรียก การคายระเหยน้ำของพืช
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)