DekGenius.com
Search :
Engineering (คำศัพท์วิศวกรรม) : ความหมายของคำว่า  contour interval คือ ...
   
  contour interval ความหมาย คือ ขนาดชั้นความสูง : ความแตกต่างระดับระหว่างเส้นความสูงในแผนที่ภูมิปรเทศ
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)