DekGenius.com
Search :
Engineering (คำศัพท์วิศวกรรม) : ความหมายของคำว่า  core oils คือ ...
   
  core oils ความหมาย คือ น้ำมันสำหรับผสมทรายให้เกาะกันเพื่อทำแกนทราย ส่วนมากก็ใช้น้ำมันลิซีด หรือลินวีดผสมกับน้ำมันพืช
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)