DekGenius.com
Search :
Engineering (คำศัพท์วิศวกรรม) : ความหมายของคำว่า  counters คือ ...
   
  counters ความหมาย คือ เหล็กช่วยยึดเสา คือเหล็กติดขวางสลับไปมาบนเสาเหล็ก เช่น เสาสะพานหรือเสาอากาศส่งวิทยุ
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)