DekGenius.com
Search :
Engineering (คำศัพท์วิศวกรรม) : ความหมายของคำว่า  cprona คือ ...
   
  cprona ความหมาย คือ กระบังหรือส่วนที่ยื่นเหนือคิ้วฐานผนังตึกออกมาเพื่อทอดทางน้ำให้พ้นออกไป, ลักษณะไฟรั่ว ณ ที่ใดที่หนึ่งของกระแสไฟฟ้าสูงจากวงจรของระบบจุดเชื้อเพลิงในรถยนต์
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)