DekGenius.com
Search :
Engineering (คำศัพท์วิศวกรรม) : ความหมายของคำว่า  dead matter คือ ...
   
  dead matter ความหมาย คือ (การพิมพ์) ตัวพิมพ์ในกรอบที่พิมพ์ผ่านไปแล้ว คอยจะรื้อแจกเท่านั้น
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)