DekGenius.com
Search :
Engineering (คำศัพท์วิศวกรรม) : ความหมายของคำว่า  depreciation คือ ...
   
  depreciation ความหมาย คือ การเสื่อมค่า, การลดค่าของราคาทรัพย์สิน เครื่องจักรเครื่องเรือนที่ใช้เก่าลง
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)