DekGenius.com
Search :
Engineering (คำศัพท์วิศวกรรม) : ความหมายของคำว่า  diaphragm spring คือ ...
   
  diaphragm spring ความหมาย คือ สปริงสำหรับดีดลิ้นแผ่นไดอาแฟรมให้ทำงานปิดเปิด, สปริงลิ้นคลัทช์แบบที่ทำให้คลัทช์จับล้อ ช่วยแรงได้สนิทเพราะแผ่นคลัทช์เต็มหน้า
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)