DekGenius.com
Search :
Engineering (คำศัพท์วิศวกรรม) : ความหมายของคำว่า  distributor คือ ...
   
  distributor ความหมาย คือ เครื่องจ่ายไฟของเครื่องยนต์ (หรือเรียกว่า "จานจ่ายไฟ" ทำหน้าที่จ่ายกระแสไฟฟ้าส่งไปยังหัวเทียน เพื่อทำการจุดระเบิดเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์)
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)