DekGenius.com
Search :
Engineering (คำศัพท์วิศวกรรม) : ความหมายของคำว่า  dry sand core คือ ...
   
  dry sand core ความหมาย คือ แกนทรายแห้ง, เป็นแกนทรายที่เผาหรือทำให้แห้งสนิทแล้วและเป็นแกนทรายที่ทำขึ้นตามแบบพิมพ์ใด ๆ ที่ต้องการ ซึ่งเป็นแบบหล่อทรายแห้ง
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)