DekGenius.com
Search :
Engineering (คำศัพท์วิศวกรรม) : ความหมายของคำว่า  echo sounder คือ ...
   
  echo sounder ความหมาย คือ เครื่องหยั่งความลึกของน้ำด้วยเสียงสะท้อน : ใช้หาความลึกของน้ำ โดยการวัดช่วงเวลาระหว่างการส่งสัญญาณคลื่นเสียง หรือสัญญาณคลื่นอุลตราโซนิกลงไปในน้ำกับเวลาที่สัญญาณนั้นสะท้อนกลับขึ้นมาจากพื้นท้องน้ำ
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)