DekGenius.com
Search :
Engineering (คำศัพท์วิศวกรรม) : ความหมายของคำว่า  electric, electrical คือ ...
   
  electric, electrical ความหมาย คือ ด้วยไฟฟ้า, แห่งไฟฟ้า, วิชาไฟฟ้า
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)