DekGenius.com
Search :
Engineering (คำศัพท์วิศวกรรม) : ความหมายของคำว่า  electrode holder คือ ...
   
  electrode holder ความหมาย คือ หัวจับลวดเชื่อมของเครื่องเชื่อมโลหะ
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)