DekGenius.com
Search :
Engineering (คำศัพท์วิศวกรรม) : ความหมายของคำว่า  electrometer คือ ...
   
  electrometer ความหมาย คือ เครื่องวัดแรงดันของกระแสไฟฟ้า (หรือที่เรียกว่าหม้อมิเตอร์ไฟฟ้า)
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)