DekGenius.com
Search :
Engineering (คำศัพท์วิศวกรรม) : ความหมายของคำว่า  ell คือ ...
   
  ell ความหมาย คือ สิ่งเสริมต่อเติม หรือทำเป็นปีกยื่น เป็นเหลี่ยมหรือมุมของตึกใหญ่ๆ
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)