DekGenius.com
Search :
Engineering (คำศัพท์วิศวกรรม) : ความหมายของคำว่า  elk hide คือ ...
   
  elk hide ความหมาย คือ (หนัง) หนังกวางใหญ่ เป็นหนังหนาและอ่อนนุ่ม เหมาะแก่การจะทำรองเท้า
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)