DekGenius.com
Search :
Engineering (คำศัพท์วิศวกรรม) : ความหมายของคำว่า  evaporator คือ ...
   
  evaporator ความหมาย คือ ตัวระเหยในเครื่องทำความเย็นหรือเครื่องปรับอากาศ, ขดแป๊ปทำความเย็นด้วยไอระเหยของน้ำยา, ตัวแปลงความร้อนที่อยู่ตามผิวให้ผ่านเข้าไปในช่องเย็น หรือทำให้น้ำยาทำความเย็นเกิดการระเหยได้
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)