DekGenius.com
Search :
Engineering (คำศัพท์วิศวกรรม) : ความหมายของคำว่า  excitor คือ ...
   
  excitor ความหมาย คือ (ไฟฟ้า) เครื่องทำกระแสไฟฟ้า D.C. ขนาดเล็ก สำหรับจ่ายกระแสไฟฟ้ากระตุ้นหรือเสริมแรงแม่เหล็ก
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)